ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування (парламент) Новоград-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

1 Загальні положення

1.1. Рада учнівського самоврядування Новоград-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (далі Учнівський парламент) - самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів.

1.2. У своїй діяльності Учнівський парламент керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», Конвенцією ООН про права дитини, Статутом школи.

1.3. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками та громадою міста.

1.4. Учнівський парламент є виконавчим органом учнівського самоврядування школи, який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків, визначених статутом школи.

2. Мета і завдання Учнівського парламенту

2.1. Головною метою Учнівського парламенту школи є:

- демократизація освітнього процесу в школі;

- створення умов для реалізації учнями своїх інтересів та потреб;

- розробка та реалізація соціально значущих проектів;

- розвиток взаємодії з різними об'єднаннями громадян

2.2. Основними завданнями самоврядування є:

- координація діяльності членів шкільного самоврядування при здійсненні спільних програм, проектів та ініціатив

- захист прав і законних інтересів учнів школи

- здійснення взаємодії з адміністрацією школи, педагогічним колективом у виробленні

рішень в інтересах членів самоврядування, в рішенні важливих питань життєдіяльності закладу.

- стимулювання і підтримка суспільно-ціннісних ініціатив учнів.

2.3. Основні принципи діяльності шкільного самоврядування:

- добровільність участі,

- рівноправності всіх членів самоврядування,

- пріоритет загальнолюдських цінностей.

3. Структура Учнівського парламенту

3.1. До складу парламенту входять представники 5 – 11 класів (по два учні від класу та старости), які обираються шляхом відкритого голосування один раз на рік (вересень).

3.2. Члени парламенту шляхом таємного голосування обирають Президента.

Президент призначає віце – президентів (два) з числа членів парламенту, які представляють різні класи.

3.3. При парламенті створюється п’ять центрів за напрямами діяльності :

• Центр права

• Центр інформації

• Бізнес - центр

• Центр волонтерства

• Центр дозвілля

Голови центрів учнівського самоврядування обираються членами Учнівського парламенту з числа членів Учнівського парламенту шляхом відкритого голосування..

3.4. Голова Учнівського парламенту є главою учнівського самоврядування, виступає від його імені, є гарантом прав учнів, визначених Статутом школи.

3.5. Віце - президент має право проводити засідання Парламенту чи представляти Учнівський парламент у разі відсутності Голови Парламенту.

3.6. Головами центрів (міністрами) обираються учні з числа парламенту шляхом відкритого голосування.

3.7. Радники міністерств обираються з числа авторитетних учителів, батьків на добровільних засадах.

3.8. Основною формою роботи Парламенту є засідання, які проводяться раз на тиждень.

4. Права і обов'язки членів Учнівського парламенту

4.1. Парламент має право звертатися до адміністрації школи з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності учнівського самоврядування.

4.2. Парламент має право вносити зміни і доповнення в «Про учнівське самоврядування (парламент) Новоград- Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5».

4.3. Члени учнівського парламенту з метою виконання своїх обов'язків мають право:

- знайомитися з перспективними і поточними планами роботи навчального закладу;

- звертатися до директора і його заступників з питаннями щодо діяльності школи і вносити свої пропозиції;

- брати участь в роботі педагогічної ради школи;

- брати участь в засіданнях батьківських комітетів класів;

- давати доручення членам колективу і контролювати їх виконання.

4.4. Члени учнівського парламенту і:

- зобов’язані чітко дотримуватися цього Положення;

- особисто відповідають за роботу комісій, до яких входять;

- зобов’язані виконувати рішення і вимоги учнівського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

5. Зв’язок учнівського парламенту з учнівським, педагогічним та батьківським колективом

5.1 Директор школи всебічно сприяє роботі Учнівському парламенту, затверджує з числа вчителів радника- консультанта, який допомагає у вирішенні проблем, активізує і спрямовує роботу центру (міністерства).

5.2 Педагогічний колектив школи надає допомогу Учнівському парламенту у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

5.3 Заступник директора з ВР, педагог-організатор надають допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Шкільного парламенту.

5.4 Педагог-радник здійснює педагогічне керування центром розвитку учнів і координує роботу центру та його лідера, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні,

5.5 Зв'язок Учнівського парламенту з класними колективами здійснюється через старостів класів, котрі обираються класним зборами на початку навчального року.

5.6 На класних зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення Учнівського парламенту і накреслюють заходи щодо їх виконання.

5.7 Староста класу організує виконання рішень Учнівського парламенту і класних зборів

6. Припинення повноважень Голови, членів Парламенту

Повноваження Голови, членів Парламенту можуть бути припинені у разі:

- складання повноважень за особистою заявою;

- переходу до іншої школи;

- відкликання класом свого представника із складу Парламенту;

- член Парламенту може бути включений зі складу Парламенту за рішенням Парламенту школи у випадку несистематичного виконання своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи, а також у випадку, коли член Парламенту порушує правила для учнів.

У такому випадку учні класу повинні обрати нового члена Парламенту не пізніше одного місяця з часу виключення.

Кiлькiсть переглядiв: 64

Коментарi