1.1. Основні визначення та підходи до участі молоді Коли ми говоримо про участь молоді, то спостерігаємо різноманітність методів, підходів та теорій. Молодіжні працівники, молодіжні організації, місцеві органи влади розглядають поняття участі порізному, в залежності від їхнього оточення та досвіду. Мотивація до роботи у сфері участі молоді у них також різна. До прикладу, когось мотивують соціальні зміни, побудова більш демократичного суспільства, розвиток молоді, а хтось ставить понад усе свої власні політичні цілі. Тому суперечки, що стосуються різних аспектів участі молоді, не вщухають, й на одні й ті ж запитання можна дати різні відповіді.

– «Участь означає допомогу в керуванні та формуванні».

«Участь зводиться до того, щоб говорити та слухати, висловлювати свою думку й прислухатися до думки інших. Вона може означати спільну роботу над вирішенням якої-небудь проблеми або над напрямком діяльності. Участь не означає, що при цьому треба ставати молодим активістом, вона може означати використання запропонованих можливостей, як, до прикладу, можливість вступати в клуби, щоб навчитися чомусь новому або в групи, яких турбує певна проблема».

«Участь у демократичному житті будь-якого суспільства – щось більше, ніж просто голосування, балотування на виборах, хоча це все теж є важливими складовими. Участь та активне громадянство означають мати право, засоби, простір, можливості і, якщо необхідно, підтримку в участі та впливі на прийняття рішень, а також означає участь в різних заходах та процесах з метою побудови кращого суспільства». Дане визначення виходить за рамки вузького розуміння участі молоді у якості політичної діяльності або вступу до молодіжних рад. Воно підкреслює той факт, що брати участь – означає мати вплив та відповідальність за рішення, дії, що впливають на життя молодих людей або просто є важливими для них. Тому на практиці це могло б означати не тільки голосування на виборах до місцевих органів влади, але й створення молодіжної організації або інтернет-форуму, в коло завдань яких увійшов би пошук шляхів творчого проведення дозвілля або обміну інформацією, що стосується хобі та інтересів. Визначене Хартією поняття участі також свідчить про зміну підходу до молодих людей та до залучення молоді до громадського життя. Молодь не розглядається як група, яка потребує захисту та допомоги, або як жертва (проблемний підхід). Молодь також не розглядається як об'єкт втручання дорослих, тому що дорослі вважають, що вони знають, що краще для молодих людей. Тепер поняттям «молодь» розуміються активні учасники життя суспільства чи організацій, партнери з великим потенціалом, сповнені сил й талантів. Молоді люди повинні бути учасниками, яким дана можливість заявити про свої потреби та які шукають способи задовольнити їх. Африканське прислів'я говорить, що «той, хто носить черевики, точно знає, де вони тиснуть». Тому саме молодь повинна вирішувати проблеми, що безпосередньо її торкаються, а інші учасники повинні підтримувати їх, а не вказувати, що необхідно робити.

В останні десятиліття участь молоді розглядається як право (так званий правовий підхід до участі молоді). До прикладу, ЮНІСЕФ розглядає участь як право людини, саме тому Конвенція ООН про права дитини особливо виділяє право дітей брати участь. Роджер Харт (автор концепції «Сходинки участі») вважає, що участь – це фундаментальне право громадянина, оскільки воно дає можливість дізнатися, що означає бути громадянином і як ним бути. У Раді Європи під участю молоді розуміють «право молодих людей бути включеними у громадське життя та право брати на себе відповідальність та обов'язки у повсякденному житті на місцевому рівні, а також право демократичними методами впливати на своє життя»6. Участь як право також означає, що молоді люди мають можливість здійснювати це право, не піддаючись дискримінації – тобто незалежно від їх громадянства й незалежно від того, якою мовою вони говорять або до якої субкультури вони належать. Участь молоді можна також розглядати як форму партнерства між молоддю та дорослими. Партнерство означає працювати спільно. Це означає прислухатися до голосу кожного й докладно розглядати пропозиції7. На практиці це означає, що цілі, прагнення, обов'язки, рішення тощо, обговорюються, схвалюються та молоді люди, і дорослі знають точно: – куди вони прямують; – що від них очікують; – що вони очікують від інших; – як вони збираються це зробити; – яку підтримку вони отримують та з якого джерела. Перевага партнерства між молоддю та дорослими полягає в тому, що воно приносить взаємну користь, як від застосування вмінь й талантів молодих людей, так і від застосування досвіду та знання дорослих. Таке партнерство також допомагає оцінити індивідуальний внесок всіх учасників, що дає стимул для розробки нових проектів та ініціатив.

Недостатньо просто сказати, що молоді люди беруть чи не беруть участь. Існують різні рівні залучення молоді до громадського життя. Все залежить від місцевої ситуації, ресурсів, потреб та досвіду. Роджер Харт пропонує модель «Сходинок дитячої участі»8, яка ілюструє різні рівні участі дітей та молодих людей у проектах, організаціях або спільнотах. Роджер Харт визначає 8 рівнів участі молоді, кожен з яких відповідає одній сходинці драбини:

Сходинка 8: Спільне прийняття рішення Проекти чи ідеї пропонуються молодими людьми, яких дорослі запрошують для участі у процесі ухвалення рішення в якості партнерів.

Сходинка 7: Проектом керують молоді люди Проектами керують молоді люди, можуть запрошуватися дорослі, щоб забезпечити необхідну підтримку, але проект може бути виконаний і без їхнього втручання.

Сходинка 6: Ініціатива проекту виходить від дорослих, рішення приймаються спільно з молодими людьми Ініціатива проекту виходить від дорослих, але молоді люди запрошуються у якості рівнозначних партнерів, щоб разом з дорослими приймати рішення й розподіляти обов'язки.

Сходинка 5: З молодими людьми консультуються, їх інформують Дорослі керують проектами, молоді люди висловлюють поради та пропозиції, а їх інформують про те, як такі пропозиції сприяють прийняттю остаточних рішень і досягненню мети.

Сходинка 4: Проект доручають молодим людям і повідомляють їм про його реалізацію Проектом керують дорослі, молодих людей запрошують виконати ролі або завдання в межах проекту, і вони є обізнаними про те, який вплив вони насправді мають у проекті.

Сходинка 3: Символічне залучення (токенізм) Між молодим людьми розподіляють ролі в межах проекту, але вони ніяк не впливають на прийняття рішень. Створюється помилкове враження (навмисно чи ні), що молоді люди беруть участь, але фактично вони не мають можливості обирати, що їм робити та як.

Сходинка 2: Молоді люди як декорація Молоді люди необхідні для участі у проекті, щоб представити молодь як групу, яка користується меншими правами. Вони не грають ніякої вагомої ролі, окрім присутності. Як це буває з декоруванням, молодь висувають на перший план у проекті або організації, щоб їх могли помітити зовні.

Сходинка 1: Маніпуляція Молодих людей запрошують взяти участь у проекті, але вони ніяк не впливають на прийняття рішення та його кінцевий результат. Фактично їх присутність потрібна для досягнення інших цілей, до прикладу, для перемоги на виборах в місцеві органи влади, для формування позитивної репутації установи або для отримання додаткових грошових коштів від установ, що підтримують участь молоді.

Сходинки участі молоді можуть бути корисним інструментом для фахівців, які прагнуть отримати об'єктивне уявлення про проекти або ініціативи, що впроваджуються в їх громадах. Не варто сприймати буквально, що ця модель є ієрархію рівнів участі молоді9, і що необхідно досягти найвищих сходинок у будь-який спосіб. Важливо пам'ятати, що рівень залучення молодих людей до громадського життя залежить від контексту, від того, чого необхідно досягти, від наявного досвіду тощо. Іноді досить важко точно визначити рівень участі у проекті внаслідок того, що між ними немає чітких або через складність деяких проектів. Рівні участі можуть з часом змінюватися.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй розрізняє такі сфери участі молоді:

– економічна участь – стосується сфери зайнятості та роботи взагалі, пов'язана з економічним розвитком, подоланням бідності, покращенням економічної ситуації суспільства в цілому, регіону або молодих людей, які виступають в якості групи;

– політична участь – стосується сфери влади, врядування, соціальної політики, здійснення влади, впливу на розподіл ресурсів на різних рівнях;

– соціальна участь – стосується життя місцевої громади, місцевих завдань та проблем; – культурна участь – стосується різних форм мистецтва та творчості (візуальні мистецтва, музика, фільми, танці тощо).

Згадані сфери можуть бути взаємопов'язані, тому іноді, розглядаючи ту чи іншу ініціативу або проект, стає зрозуміло, що певна ініціатива має справу з більш ніж однією сферою. Важко сказати, які сфери участі є найцікавішими для молодих людей, але згідно з дослідженням, проведеним серед британської молоді, цими сферами є створення музики та користування музичними продуктами, танці, різні форми мистецтва, а також спортивні заходи.

1.2. Переваги та перешкоди на шляху до участі молоді

Участь молоді може принести реальні конкретні переваги не лише молодим людям, але й організаціям/ установам та громадам, у яких вони задіяні. Однак не можна вважати, що участь буде завжди приносити лише позитивні результати. Зрозуміло, що при неправильному підході (до прикладу, якщо взяти неучасть як таку на найнижчих сходинках драбини), участь може завдати шкоди самим учасникам.12 Дослідники й практики вказують, що ефективна участь: – Позитивно впливає на життя молодих людей Участь молодих людей не повинна розглядатися як кінцева мета, а як засіб для досягнення мети або спосіб досягти позитивного зрушення в суспільстві. Молоді люди можуть сприяти цим змінам, особливо коли вони відчувають позитивні зрушення в їх власному житті.

Молоді люди, так само як інші групи суспільства та місцевої громади, хочуть висловлювати свою думку стосовно різних проблем, хочуть бути почутими, хочуть, щоб їхня точка зору сприймалася серйозно. Будучи залученими до діяльності, вони можуть висловити свою думку на різних форумах та можуть сподіватися, що до їхньої думки прислухаються. – Спонукає молодих людей розвивати нові навички, додає впевненості Будучи залученими до різних видів діяльності, молоді люди можуть здобути нові знання, розвинути нові навички, погляди, лідерські якості, сформувати своє майбутнє. Цьому сприяють дії навчального характеру, впроваджені для того, щоб спонукати молодих людей до участі, а також практичні навчання. Можливість використовувати ці нові вміння, навички та знання допомагає молодим людям покращувати результати своєї діяльності, оскільки вони можуть застосовувати їх у знайомому їм середовищі. – Допомагає дорослим розпізнати таланти та потенціал молодих людей Працюючи з молодими людьми та підтримуючи їх у досягненні нових цілей, дорослі отримують можливість поставити під сумнів поширені стереотипи про молодь (до прикладу, що молоді люди некомпетентні та не цікавляться громадським життям тощо), й виявляють, що молоді люди не менш обдаровані, ніж дорослі та що, ймовірно, їм потрібна лише підтримка, для того, щоб вони могли продемонструвати та розкрити свої таланти. – Спонукає молодих людей брати на себе відповідальність за свої вчинки та рішення. Молоді люди починають розуміти, що той, хто приймає рішення, також несе відповідальність за їх наслідки (та навпаки – хто несе відповідальність, може приймати рішення). Це означає, що якщо молоді люди прагнуть брати участь на місцевому рівні, вони повинні прийняти відповідальність за те, що вони роблять та за наслідки. Молоді люди повинні відповідати за свої власні дії. – Допомагає молодим людям зрозуміти, як діє демократія та як вона повинна працювати у реальному житті У демократичній системі люди повинні вміти брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їхнього життя. Процеси прийняття рішень можуть відбуватися в рамках різних установ або структур, на самих різних рівнях, включаючи місцевий рівень. Тому участь на місцевому рівні може бути чудовим полем діяльності для молодих людей для того, щоб більше дізнатися про принципи та механізми демократії, про її потенціал та обмеження, для того, щоб експериментувати з правилами демократії в знайомому середовищі. – Створює простір для молодих людей задля використання їхніх талантів та сильних сторін на користь всієї громади або організації Зазвичай молоді люди мають велику мотивацію щодо розвитку свого потенціалу та талантів. Тому дуже важливо створити відповідні умови, щоб використовувати ці таланти для загальної користі так, щоб місцева громада могла отримати переваги, а молоді люди – задоволення від їх внеску. – Допомагає дорослим зрозуміти потреби та точку зору молодих людей Робота безпосередньо з молодими людьми та залучення їх до процесів консультації допомагає створити можливість для отримання достовірної інформації про потреби молодих людей. Окремі дослідники стверджують, що все зазначене вище, лишається лише припущенням та немає достатніх доказів того, що консультація з молодими людьми з приводу їх поглядів та потреб дає більш достовірну інформацію, ніж інші джерела (як консультації з батьками чи викладачами)

У певних ситуаціях дорослі, співпрацюючи з молодими людьми, отримують можливість дізнатися, як організувати спільну роботу з молоддю. Втім, для того, щоб дорослі могли розвивати навички, необхідні для ефективної роботи з молоддю, їм може знадобитися суттєва підтримка (до прикладу, у вигляді навчальних курсів або літератури для самостійного вивчення). – Створює можливість для дорослих поділитися своїми знаннями й досвідом, при цьому не нав'язуючи їх Не завжди молоді люди хочуть, щоб їм говорили, що робити. Вони хочуть вивчати та навчатися, експериментуючи. Вони також завжди уважно спостерігають за тими, хто має більше досвіду та знань. Якщо дорослі нічого не нав'язують, молоді люди бажають навчатися у них й використовувати їх досвід. – Робить процес ухвалення рішення більш представницьким Молоді люди складають відносно велику частину суспільства. Якщо рішення, прийняті на місцевому рівні, впливають на життя різних груп, то всі вони повинні мати можливість бути почутими, щоб вплинути на кінцевий результат, і щоб при цьому були враховані інтереси груп. Тому, якщо молоді люди беруть участь у процесі прийняття рішення, то існує велика ймовірність, що їх погляди мають бути прийняті до уваги, а їх потреби – враховані. – Стимулює нові підходи та ідеї у вирішенні місцевих та регіональних проблемТ радиційно молоді люди рідко долучаються до процесів прийняття рішення, оскільки керують та скеровують зазвичай дорослі. Однак, було зазначено, що, запрошуючи людей до співпраці у напрямку вирішення місцевих проблем, що стосуються молоді, можна досягти нових перспектив, отримати свіжі ідеї. Це може сприяти пошуку нових шляхів та методів, що виходять за рамки традиційного вивчення проблем. Нові ідеї та методи, можливо, якнайкраще підходять до розвитку сучасного суспільства.

Ваше завдання: Ви вже працюєте над участю молоді чи лише плануєте це зробити. Ви розумієте необхідність ідентифікації позитивних змін, що відбудуться у вашій громаді чи організації при залученні молодих людей до участі. Наведені нижче запитання та поради допоможуть вам у процесі планування змін у вашому місцевому середовищі.

1. Коли було розпочато ваш проект/ініціативу щодо участі молоді?

2. У якій мірі проект спроможний надати оцінку та визначити зміни, до яких привело залучення молоді до участі?

3. Що ще (окрім оцінювання) потрібно зробити (чи може бути зроблено) для визначення переваг участі молоді у відповідності до ваших потреб?

4. Чи відчуваєте ви, що володієте необхідними навичками та ресурсами (такими як час, що ви його можете приділити) для виконання роботи над проектом/ініціативою? Які є можливі шляхи набути відповідних навичок та здобути необхідні ресурси?

5. Якщо так, то: – визначтеся, на якій конкретній сфері роботи у громаді ви бажаєте зосередитися, коли зрозумієте переваги від участі молоді;– побудуйте покроковий план, як ви маєте визначити такі переваги;– визначтеся, яка підтримка вам необхідна та де ви її можете отримати;– прийміть рішення, коли ви бажаєте зробити все це.

6. Якщо ні, то: – знайдіть того, хто може зробити це за вас; – разом прийміть рішення, на якій конкретній сфері роботи у громаді ви бажаєте зосередитися, коли визначите переваги від участі молоді; – побудуйте разом покроковий план, як ви маєте визначити такі переваги; – визначиться разом, яку підтримку вам необхідно надати та де ви її можете отримати; – прийміть рішення, коли ви бажаєте зробити все це.

Нумо до справи! Ті, хто працює над участю молоді, інколи стикається з труднощами та перешкодами, що можуть бути спричинені загальною ситуацією у суспільстві, виходити із прийнятих цінностей, політичних переконань, або культурних міркувань тощо. Дослідники та практики відзначили наступні причини: – різні цінності та звички у молодих людей та дорослих; – різні графіки життя у молодих людей та дорослих; – різні стилі спілкування; – різні рівні та типи досвіду; – брак навичок; – недостатність у наданні підтримки для молодих людей та дорослих; – відсутність досвіду з ефективного залучення молодих людей; – різні методи навчання дітей та молоді; – місце молоді у соціальній ієрархії (у деяких культурах молоді люди традиційно мають дуже низький статус та незначний вплив); – патерналізм до молодих людей з боку дорослих; – недовіра між дорослими та молоддю; – негативні стереотипи («всі молоді люди ...», «всі дорослі ...»), взаємні омани та упередження; – відсутність методів та принципів всередині організацій, дружніх до молоді (наприклад, наявність великої кількості паперових інструкцій та документів до прочитання, аналізу та відгуків); – переконання у тому, що працювати задля участі молоді є чужим завданням, не моїм; – грошові кошти, пов’язані з участю молоді; – місцезнаходження; – брак інформації; – брак інших необхідних ресурсів (до прикладу, додатковий час); – висока плинність серед молодих людей; – доступність участі для інвалідів; – занадто довгі за часом зустрічі;

– шкільні зобов'язання; – інші інтереси; – переконання в тому, що нічого не зміниться, навіть якщо молода людина буде брати участь; – молоді люди, які беруть участь, не репрезентують молодь.

Участь молоді й досі не позиціонується у всіх громадах як перевага у плані розвитку та процвітання. На це є декілька причин, один з прикладів може стосуватися культурних норм, що вибудовують ієрархічні структури та ставлення в них до молоді. У таких громадах дорослі відіграють дуже важливу роль та вважається неповагою, коли молоді люди намагаються втручатися у процеси прийняття рішень. У такому контексті може бути доволі непросто працювати над участю молоді, але досвід роботи тих організацій, що вже працюють у таких середовищах, засвідчує, що існують ефективні способи подолання зазначених перешкод15. Такі способи підкреслюють роль громадських, в тому числі й молодіжних, організацій щодо залучення молоді до їх діяльності, в ініціюванні конструктивного діалогу між молоддю та дорослими та створенні інструментів для ефективного співробітництва. Іншою важливою ціллю для громад, побудованих на основі ієрархічних структур та підпорядкованості владі, є робота щодо зміни ставлення до молоді людей, що займають керівні посади (тут маються на увазі не лише представники місцевих органів влади, але й вчителі, батьки тощо), а також сприйняття останніх у якості партнерів.

1.3. Принципи участі молоді Ми вже згадували вище, що існують різні підходи до розуміння поняття участі молоді та різні ідеї з приводу того, як підтримати залучення молоді до громадської діяльності. Для нас важливо погодити низку принципів, згідно з якими участь молоді в громадських організаціях та у житті громади має шанс буди значимою на ефективною.

Під «проблематикою» тут розуміється така тема/ напрямок/завдання, які безпосередньо пов'язані з повсякденним життям молодих людей та становлять для них певний інтерес; – Участь повинна ґрунтуватися на можливостях Участь у громадському житті вимагає від молоді певних знань, вмінь і навичок. У свою чергу, проекти та ініціативи, які ми впроваджуємо з молодими людьми, повинні відповідати їхнім можливостям та гарантувати отримання відповідних вмінь і навичок, які на даний момент у них відсутні; – Участь має базуватися на зв'язку «Молоді люди повинні відчувати себе «поєднаними» із суспільством та підтриманими людьми, громадами, ідеями, рухами». Це означає, що вони хочуть бути впевненими в тому, що їх не залишать без підтримки та вони можуть покластись на групу або установу (щонайменше розраховувати на якесь місце, куди вони можуть звернутися за підтримкою). Крім трьох вищезгаданих принципів, практичний досвід роботи людей, що працюють у сфері залучення молоді, показує, що якщо задля досягнення ефективної участі молоді, слід зважати на: – Доступність для молодих людей, незалежно від їх національності, релігії, досвіду тощо. Переглянута Хартія констатує, що принципи та різні форми участі, що визначаються Хартією в стосунку до молодих людей, засновані на антидискримінацій-ному підході18. Таким чином, доступ до участі не може бути обмежений на основі таких чинників, як походження людини, її переконання або віросповідання; – Добровільність Це означає, що участь є не чимось примусовим і молоді люди мають право самі обирати, залучатись їм до якоїсь діяльності, чи ні. Вони також можуть обирати рівень та форму участі на свій власний розсуд; – Пов'язаність з реальними потребами молодих людей Важливим мотивуючим чинником для молодих людей є залучення їх у процес вирішення питань, що безпосередньо їх стосуються: досягнення певних позитивних змін, пошук вирішення проблем, отримання нових навичок та вмінь, розвиток інтересів та хобі. Таким чином, вони усвідомлюють, що несуть відповідальність за власне життя та життя громади; – Висока оцінка Кожна людина повинна знати та усвідомлювати, що його/її внесок є важливим (навіть якщо цей внесок є мінімальним);

Ефективна участь приносить вигоду молодим людям, дорослим, організаціям та спільнотам, оскільки таким чином досягаються позитивні зміни в різних сферах: в особистісному розвитку, рівнях ефективності, в суспільстві тощо; – Різноманітність з точки зору самих форм участі Єдиної форми участі для всіх молодих людей не існує. Тому важливо, щоб молодим людям було запропоновано різні форми участі, щоб вони могли вибрати те, що їм здається більш доречним та цікавим;– Підтримка необхідними ресурсами Якщо ресурси відсутні чи не доступні, доступ до участі стає обмеженим, а для декого взагалі неможливим. Спектр ресурсів, що має бути наданий молодим людям є широким – це час, людські ресурси, фінанси, ноу-хау, транспорт тощо; – Партнерство між дорослими та молоддю Бути у партнерстві означає повідомляти одне одному про очікування й побоювання, домовлятися про ролі, розділяти повноваження та відповідальність. Не завжди партнерство означає рівномірний поділ сфер діяльності та відповідальності. Іноді їх розподіл відбувається відповідно до того, що обидві сторони хочуть, чого потребують та який внесок можуть здійснити; – Прозорість Необхідно, щоб всі сторони, залучені до процесу, знали про цілі участі та її межі. Необхідно також чітко розуміти, який вплив мають молоді люди, що можна змінити, а що ні; – Принцип політики, а не лише техніки

Участь – це не лише техніка або форма залучення. Це – складне поняття, що охоплює різні сфери, рівні, ступені. Участь повинна містити перехресні елементи, перетинатися з різними прийомами та стратегіями, що є прийнятними в рамках діяльності організацій або громад; – Задоволення Загалом люди роблять речі добровільно й отримують задоволення від зробленого, якщо їм приємно працювати. Приємно не обов'язково означає весело, але це те, що приносить задоволення або радість від виконання.

1.4. Передумови для участі молоді Просто так участь не виникає, вона не може виникнути з нічого. Для цього повинні бути дотримані певні умови. Так звані попередні умови до участі молоді можна визначити як методи або цінності, що повинні існувати, або повинні бути розвинені в громаді або організації, що зацікавлена в залученні молоді до громадського життя. Не існує точно визначених попередніх умов, які можна було б вкласти у контрольний список. Перелік попередніх умов повинен визначатися окремо для певного кола учасників, які працюють у певному контексті та знають його дуже добре.

Наведемо деякі приклади умов, що сприяють участі молоді: – здатність конструктивно вирішувати конфліктну ситуацію; – доступ до участі тих, хто не є членом будь-яких структур; – доступ до інформації; – доступ до технологій; – активна молодіжна сфера; – розуміння цінності участі; – задоволення основних потреб (в їжі, питті, одязі, умовах проживання тощо); – рівність (думки дорослих та молодих людей мають рівну вагу); – наявне партнерство: молодь – дорослі; – фінансові ресурси; – наявність вибору найбільш відповідної або цікавої сфери або форми участі; – визначення місцевих потреб; – залучення різних учасників; – знання про становище молодих людей, їх індивідуальності, спосіб життя в громаді тощо; – правові підстави; – мінімальний рівень освіти; – бажання вчитися, у тому числі й на чужих помилках; – інфраструктура участі; – політика, що сприяє участі; – фізична та емоційна безпека; – представництво інтересів молоді з особливими життєвими потребами; – право брати участь; – навички й компетентність в організації та спільній діяльності; – розуміння того, що є ефективною участю (у порівнянні з символічною); – готовність брати участь або робити спільну роботу; – готовність розділити повноваження та контроль. Для того, щоб досягти ефективної участі, всі вищезазначені умови мають бути виконані (інакше участь не буде настільки ефективною, наскільки вона могла би бути за певних умов). Саме тому, прагнучи до ефективного залучення молодих людей до діяльності організації чи громади, необхідно перевіряти, якою мірою ці попередні умови вже виконані, а над чим ще слід попрацювати.

Ваше завдання:

1. Поверніться до списку попередніх умов для участі молоді.

2. Визначте попередні умови, що вже виконані у вашій організації, громаді чи проекті.

3. Охарактеризуйте, яким способом або в якій мірі вони були дотримані.

4. Вирішіть, які умови необхідно додатково виконати.

5. Методом мозкового штурму з’ясуйте, як цього можна досягнути й ким.

6. Визначте попередні умови, які ще не були виконані у вашій організації, громаді або проекті.

7. Подумайте про можливі причини, чому ці попередні умови не були виконані.

8. Методом мозкового штурму з’ясуйте, яким чином вони можуть бути виконані і ким.

9. Складіть для себе план дій, в якому ви визначите, який внесок ви зробите для виконання попередніх умов, необхідних для досягнення ефективної участі молоді.

1.5. Форми участі молоді Є багато форм участі молодих людей у процесі вирішення проблем, що стосуються їх та місцевої громади. Одні форми участі приваблюють молодих людей більше, інші менше; деякі можуть бути більш доречними в певному контексті, ніж інші й кожна з цих форм має свій потенціал та свої обмеження. Найбільше вживаними та загальноприйнятними в сучасному європейському суспільстві форми участі молоді є так: – волонтерська робота; – участь у різних формах неформальної освіти; – навчання рівний-рівному: залучення молодих людей до навчання їхніх однолітків (до прикладу, програми із здорового способу життя, освітні кампанії тощо);– активна участь в організації/клубі та виконання обов'язків у цій організації;– молодіжні ради, парламенти, форуми, комітети та інші структури, як традиційний спосіб участі в ухваленні рішень в рамках міжнародних, національних, регіональних або місцевих влад, шкіл, клубів, неурядових організацій тощо;– системи спільного управління, що вже існують в деяких установах (до прикладу, Директораті молоді та спорту Ради Європи), в яких рішення приймаються разом з представниками від молоді, молодіжних організацій та влади;– консультації – використовуються в процесі прийняття рішення, щоб висловити своє занепокоєння з приводу тієї чи іншої проблеми, внести пропозиції щодо її вирішення;– різні рівні участі молодих людей в проектах та заходах (як організованих, так і неорганізованих);– різного роду кампанії;– членство в політичних партіях, спілках, групах інтересів;– участі у виборах (щоб голосувати та бути обраним). Якщо подивитись, скільки молодих людей реально залучено до вищезазначених форм участі, стає зрозумілим, що їх кількість неухильно знижується. Але це аж ніяк не означає, що молодь втрачає інтерес до участі. Виявляється, що «більшість (молодих осіб) демонструють чітку волю брати участь та впливати на рішення, що приймаються суспільством, але вони хочуть робити це на більш індивідуальній та більш разовій основі, поза межами участі в застарілих структурах та механізмах»

На даний час не існує чіткого визначення того, що мається на увазі під такими формами участі, але різні джерела наводять такі приклади: – створення мереж «рівний-рівному»; – форуми для обговорення; – підпис петицій; – участь у так званих нових соціальних рухах; – групи підтримки; – бойкотування товарів; – демонстрації; – міжнародні зустрічі; – використання Інтернету для збору інформації, висловлення думки, впливу на прийняття рішення. Люди, організації та спільноти, що підтримують участь молоді та шукають нові способи залучення молодих людей до громадського життя, повинні мати чітке уявлення про те, чого вони хочуть. Чи хочуть вони збільшити чисельність молодих людей, що беруть участь, задля покращення офіційних статистичних даних? Або, можливо, вони хочуть знайти більш ефективні шляхи залучення молоді до муніципальних та регіональних структур? Чи, можливо, існують якісь інші причини? Безперечно, що основну увагу необхідно зосередити не лише на кількісному збільшенні учасників, а також на шляхах поліпшення якості самої участі.

Кiлькiсть переглядiв: 90

Коментарi